Standaardnederlands

Dit is het einde van de vragenlijst. We geven bij deze nog wat verdere uitleg over het onderzoek. Deze informatie konden we vooraf niet geven, omdat we wilden voorkomen dat uw antwoorden hierdoor beïnvloed zouden worden.

Het doel van dit onderzoek was om te kijken wat sprekers van het Nederlands ervaren als Standaardnederlands. Het Nederlands heeft geen vastgelegde standaard als het om uitspraak gaat, dus het is lastig om te bepalen wat de ‘standaard’ is. Uiteindelijk bepalen dus eigenlijk de sprekers zelf wat de gestandaardiseerde uitspraak is. Aan de hand van deze vragenlijst kunnen wij bepalen wie gezien wordt als de ideale spreker(s) van het Standaardnederlands en kunnen we zien welke eigenschappen dat bepalen!

Tevens kunnen we onze resultaten vergelijken met bevindingen van eerdere onderzoeken. Zo is bekend uit eerder onderzoek dat het Standaardnederlands eigenlijk niet goed te definiëren is, maar ook dat het Standaardnederlands zelf verandert. Het Standaardnederlands uit de jaren 1950 klinkt heel anders dan het hedendaagse Standaardnederlands. Verder blijkt uit onderzoek ook dat het Standaardnederlands niet uit Haarlem komt (een populaire volkswijsheid) en ook niet afhangt van geslacht, leeftijd, of herkomstregio.

U kunt nu het venster sluiten. Nogmaals bedankt voor uw deelname en een fijne dag toegewenst! Voor meer informatie over onderzoek in ons lab, kunt u kijken op onze website.

De resultaten van het onderzoek komen in januari 2022 op deze pagina te staan. Deze pagina wordt dan publiek zichtbaar en we zullen ook een artikel schrijven voor  neerlandistiek.nl.

Desgewenst kunt u ook uw e-mailadres hier invullen (dit wordt niet gekoppeld aan uw deelname in dit onderzoek), zodat we u de resultaten kunnen toesturen te zijner tijd.

Go to the full page to view and submit the form.